• Du anmäler din ankomst/utgång så att de som finns i ridhuset uppmärksammar
  dig.
 • All ridning sker med hjälm på
 • Gå försiktigt i dörren och i ridhuset då hästar kan lätt bli skrämda om du kommer för fort.
 • Håll säkerhetsavstånd mellan ekipagen i ridhuset/ridbanan, minst en hästlängd mellan och i sidled minst 3 m.
 • Vid enskild ridning gäller följande: Vid möte – håll till höger, halt görs i mitten, skritta innanför spåret och aldrig i bredd.
 • Ridning på spåret har företräde framför volter och diagonaler. Vid ridning i samma varv har snabbast gångart företräde på spåret.
 • Plocka alltid upp träck efter din häst i ridhuset, på ridbanan och på parkeringen. Skottkärra och grep finns innanför dörren.
 • Släck alltid ljuset och stäng porten efter dig om du är sista ekipaget kvar.
 • Longering, tömkörning och hoppning är endast tillåtet om man är ensam i ridhuset. Kommer det fler som vill rida måste aktiviteten upphöra.
 • Tänk på att föregå med gott exempel! Ha alltid ett trevligt uppförande mot både hästar och människor.